Archive for February 2014

Първи стъпки в афилиейт маркетинга

Афилиейт маркетингът представлява уеб модел, базиран единствено на постигнатите резултати: плащате само за постигнатите резултати. Афилиейт системата функционира просто: он-лайн магазини и др. сайтове, наречени търговци или рекламодатели, предоставят на определени афилиати (блогъри, издатели и SEM експерти) определени рекламни линкове, текстове и банери. Тези афилиати ползват рекламните инструменти, за да пренасочат посетители на собствения им сайт към уеб сайта на рекламодателя и им се дава парично заплащане, правопропорционално на извършените действия, които биха могли да бъдат продажби, регистрации, извършени от даден брой посетители за конкретен времеви период, наричан период на действие. Рекламодателите заплащат единствено и само за постигнатите резултати от рекламата. Освен за увеличаването на продажбите на рекламодателя, такава програма може да бъде ползвана на пазара, с измерими и точни крайни резултати, за привличане на абонати на ел. бюлетини или попълване на въпросници.

В такава програма, рекламодателят поръчител предлага на афилиата определен брой рекламни инструменти, с които афилиатът да спечели комисионни за всяко едно предварително дефинирано действие, което генерира. Афилиатите слагат HTML код за всяка реклама в сайтовете си, в имейл кампании или в списъци за търсене. Когато един посетител ползва тези линкове, за да предприеме действие на уеб сайта на поръчителя, действието се следи и записва онлайн чрез html кода. При закупуването на услуга или продукт, клиентът плаща направо на рекламодателя, а афилиатът получава комисионна от сделката. В афилиейт маркетинга, рекламодателят плаща за направените действия от хората, вместо да плаща авансово за място за реклама.
Афилиатът, който може да бъде SEM специалист, блогър или издател, е юридическо или физическо лице, което промотира и рекламира продукти или услуги на поръчителя в замяна на комисионна за реализирана продажба или извършена регистрация. Афилиатът поставя на собствения си сайт, в имейл кампании или търсачки текстови реклами, текстови линкове и други такива промо инструменти за рекламиране продуктите на поръчителя. Когато потребител завърши дадени действия, като например попълни формуляр или закупи даден продукт, то рекламодателят (поръчител) плаща съответна комисионна на афилиата.

Рекламодателите, или още търговци, управляват един или няколко електронни магазини или сайтове. Рекламодател, който оперира програма за афилиейт маркетинг – меки умения, дава на афилиатите различни рекламни инструменти за промотиране на услугите или продуктите им. Той също така определя комисионна или формула за плащане на конкретни действия, които той иска да осъществи. Избраните афилиати публикуват промоционалните материали, предоставени от поръчителите или направени от самите тях, на техните лични уебсайтове или ги инкорпорират в имейл кампании или в replica horloges kopen списъци за търсене. Когато потребител е пренасочен към уеб сайта на рекламодателя (поръчителя) и предприеме конкретно действие, което е предварително дефинирано от рекламодателя, този рекламодател дължи комисионна на афилиата, който е пренасочил потребителя.